In Memory of

Mậu

Obituary for Lê Mậu Vũ

CÁO PHÓ
OBITUARY
Gia đình Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng Thân bằng quyến thuộc, bạn bè
Con trai, Em, Anh của chúng tôi là
(With deepest sorrow, we announce the passing of)
Thanh Bảo LÊ MẬU VŨ
Sinh ngày (born): 27 tháng 6 năm 1994 tại Việt Nam
Mất ngày (passed away): 9 tháng 2 năm 2019 lúc 2 giờ sáng
(5 tháng 1 năm Kỷ Hợi)
tại Oklahoma City, Oklahoma
Hưởng dương: 25 tuổi
Linh cửu được quàn tại (funeral services will be held at):
Vondel L. Smith & Sons
4000 SW 119th St, Oklahoma City, OK 73173
(405) 692-5503
Chương Trình Tang Lễ - SCHEDULE OF SERVICES
Thứ Năm 14/2/2019 (Thursday 14 February):
11:00 sáng: Lễ Thành phục - Phát tang (Mourning Dressing)
5:00 chiều: Tiến linh - Lễ cầu siêu (Praying Service)
Thứ Sáu: 15/2/2019 (Friday 15 February):
12:00 trưa: Tiến linh (Praying Service)
5:00 chiều: Tiến linh - Lễ cầu siêu (Praying Service)
7:00 chiều: Lễ cầu siêu do GĐPT Viên Minh
(Praying Service by Viên Minh Buddhist Youth Association)
Thứ Bảy: 16/2/2019 (Saturday 16 February):
1:00 trưa Lời tiễn biệt của gia đình và bạn hữu (Eulogy)
2:00 chiều Lễ cầu siêu – Tiến linh (Praying Service)
3:00 chiều Lễ di quan và Hỏa thiêu (Main Service & Cremation)
Vondel L. Smith & Sons
4000 SW 119th St, Oklahoma City, OK 73173
TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO (SURVIVED BY:)
Cha (Father): Lê Mậu Nhân
Mẹ (Mother): Võ Thị Niệm
Anh (Older Brother): Lê Mậu Nhiên, vợ và 2 con
Chị (Older Sister): Lê Thị Phụng
Em (Younger Brother): Lê Mậu Vương
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU